Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

A3A Mobile Sweden AB

Orgnr: 556767-1572
Årsredovisning 2015-01-01 till 2015-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 74 885 77 023 73 244 47 785
Rörelseresultat 9 431 7 611 6 788 1 788
Resultat efter finansnetto 9 573 7 776 7 125 2 158
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 510 5 272 3 982 995
Balansräkning (TKR) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 3 702 2 942 3 972 1 837
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 19 661 29 687 35 241 21 786
S:a tillgångar 23 363 32 628 39 213 23 623
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
S:a bundet eget kapital - 1 000 1 000 1 000
S:a eget kapital 4 061 8 551 7 779 3 798
S:a obeskattade reserver - 2 830 2 830 1 130
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 19 302 21 247 28 604 18 696
S:a eget kapital och skulder 23 363 32 628 39 213 23 623
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet % 101,86 % 139,72 % 123,20 % 116,53 %
Vinstmarginal % 12,70 % 10,10 % 9,74 % 4,55 %
Soliditet % 17,38 % 32,45 % 25,03 % 19,52 %
Noter (TKR) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 9 10 8 6
Löner till styrelse och VD - 353 677 711
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 5 788 4 855 2 966 2 794
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 2 695 2 003 1 888 1 252
Utdelning till aktieägare - 6 000 4 500 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 1 000 000 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 SEK
Högsta belopp 4 000 000 SEK
Antal aktier 50 000
Lägsta antal 50 000
Högsta antal 200 000