Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

A3A MOBILE SWEDEN AB

Orgnr: 556767-1572
Årsredovisning 2014-01-01 till 2014-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 77 023 73 244 47 785 27 247
Rörelseresultat 7 611 6 788 1 788 1 262
Resultat efter finansnetto 7 776 7 125 2 158 1 308
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 5 272 3 982 995 351
Balansräkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 2 942 3 972 1 837 1 385
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 29 687 35 241 21 786 17 452
S:a tillgångar 32 628 39 213 23 623 18 837
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
S:a bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
S:a eget kapital 8 551 7 779 3 798 2 803
S:a obeskattade reserver 2 830 2 830 1 130 880
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 21 247 28 604 18 696 15 154
S:a eget kapital och skulder 32 628 39 213 23 623 18 837
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet % 139,72 % 123,20 % 116,53 % 115,16 %
Vinstmarginal % 10,10 % 9,74 % 4,55 % 4,98 %
Soliditet % 32,45 % 25,03 % 19,52 % 18,24 %
Noter (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 10 8 6 5
Löner till styrelse och VD 353 677 711 541
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 4 855 2 966 2 794 2 759
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 2 003 1 888 1 252 198
Utdelning till aktieägare 6 000 4 500 - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 1 000 000 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 SEK
Högsta belopp 4 000 000 SEK
Antal aktier 50 000
Lägsta antal 50 000
Högsta antal 200 000