20 träffar på branschen Landsting
Registrerade varumärken Det finns 160 st. relaterade till denna sökning.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Orgnr. 232100-0016
Hantverkargatan 45, Stockholm 346 Adresser
08-7372500
BLEKINGE LÄNS LANDSTING
Landstinget Blekinge
Orgnr. 232100-0081
Bättringsvägen, Karlskrona 56 Adresser
0455-731000
UPPSALA LÄNS LANDSTING
Landstinget i Uppsala Län
Orgnr. 232100-0024
Slottsgränd 2 a, Uppsala 94 Adresser
018-6110000
SKÅNE LÄNS LANDSTING
Patientnämnd Region Skåne
Orgnr. 232100-0255
Västra storgatan 12, Kristianstad 281 Adresser
044-3093000
JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING
Landstinget i Jönköpings Län
Orgnr. 232100-0057
Husargatan 4, Jönköping 66 Adresser
036-324000
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
Västfastigheter Regionens Hus
Orgnr. 232100-0131
Östergatan 1, Vänersborg 528 Adresser
010-4410000
ÖREBRO LÄNS LANDSTING, HALLSBERGS VÅRDCENTRAL
Hallsbergs Vårdcentral
Orgnr. 232100-0164
Långängsvägen 11, Hallsberg 79 Adresser
0582-88000
Centrallasarettet 1 landstingshuset, ingång 4, Västerås 36 Adresser
021-173000
VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING
Regional Utveckling Landstinget
Orgnr. 232100-0206
Storgatan 1, Härnösand 65 Adresser
0611-80000
SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING
Landstinget Sörmland
Orgnr. 232100-0032
Repslagaregatan 19, Nyköping 79 Adresser
0155-245000
Köksvägen 11, Umeå 106 Adresser
090-7857000
KALMAR LÄNS LANDSTING
Landstinget i Kalmar Län
Orgnr. 232100-0073
Strömgatan 13-15, Kalmar 115 Adresser
0480-84000
GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING
Landstinget Gävleborg
Orgnr. 232100-0198
Rektorsgatan 1, Gävle 74 Adresser
026-154000
LANDSTINGET DALARNA
Landstings-Energi Dalarna AB
Orgnr. 232100-0180
Vasagatan 27, Falun 87 Adresser
023-490000
VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
Landstinget i Värmland
Orgnr. 232100-0156
Rosenborgsgatan 50, Karlstad 74 Adresser
054-615000
Robertsviksgatan 7, Luleå 57 Adresser
0920-284000
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING, LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND
Länsbibliotek Östergötland
Orgnr. 232100-0040
Östgötagatan 5, Linköping 87 Adresser
013-262760
HALLANDS LÄNS LANDSTING
Region Halland
Orgnr. 232100-0115
Södra vägen 9, Halmstad 98 Adresser
035-134800
JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING, FOLKTANDVÅRD KÄLARNE
Folktandvården Kälarne
Orgnr. 232100-0214
Tallgläntan 1 a, Kälarne 66 Adresser
0696-16680
KRONOBERGS LÄNS LANDSTING, FOLKTANDVÅRD
Folktandvården Alstermo
Orgnr. 232100-0065
Doktorsvägen 1, Alstermo 58 Adresser
0481-794620