Användarpolicy

Ansvar

Solidinfo.se garanterar inte att någon information som är tillgänglig på Solidinfo.se är korrekt eller aktuell. Solidinfo.se innehar om inte annat anges upphovsrätten till allt material på dessa sidor. Materialet får emellertid kopieras och distribueras till tredje part för enskilt bruk under förutsättning att dessa webbplatser anges som källan på kopian och med bifogande av detta copyrightmeddelande.

Ovan nämnda rätt att använda material på denna sida inkluderar inte rätten att infoga materialet i annan publikation eller annat verk, oavsett medieform. Material från denna sida får under inga omständigheter användas, kopieras eller distribueras i något kommersiellt syfte.

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Man har också rätt att få möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som innehåller information och lagras på din dator

Solidinfo.se använder cookies, bland annat för att se vad användarna läser på webbsidan. Du kan ställa in din webbläsare (det program du använder när du surfar) så att den inte tar emot och sparar cookies. De flesta webbläsare kan också styra för vilka webbplatser som cookies ska vara tillåtet eller inte. Läs i hjälpen för just ditt program hur du anpassar inställningarna för detta.