Lydelse / Innehavare / Regnr
Träfflista
Träfflista:

Varumärke - Vett & Watt

Registreringsnummer
0508060
ID
2939293
Lydelse Vett & Watt
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-10-19
Ansökningsdatum 2012-06-05
Ansökningsnummer 201204370

ÄGARE

Eric Söderberg Box 71, 735 22 Surahammar SE

KLASSER

41 Informationstjänster relaterade till utbildning; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); datorbaserad utbildning; adb-utbildning; information rörande undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av förläsningar rörande utbildning; information om utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av undervisning/utbildning avseende biologiska ämnen; akademiska tjänster (utbildning); konsultation avseende utbildning; anordnande av spel rörande utbildning; information avseende utbildning; juridisk undervisning/utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information om undervisning/utbildning; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; högre utbildning; konsultation avseende utbildning och fortbildning; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); information (om undervisning/utbildning); klubbtjänster (utbildning); klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); examinationstjänster (utbildning); anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; konsultation avseende utbildning av anställda; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); tjänster avseende kommersiell utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; konsulttjänster avseende maskinteknisk utbildning; teambuilding (undervisning/utbildning); tjänster för bedömning av utbildning; rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster avseende utbildning; tjänster avseende akademisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; undervisning/utbildning avseende datorprogramvara; undervisning/utbildning av personal; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; symposier relaterad till utbildning; tjänster avseende besökscentra vid kraftverk (för utbildning); praktisk utbildning; publikation av undervisningsmaterial för utbildning; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; undervisning/utbildning; organisering av utställningar rörande utbildning; undervisning och utbildning; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; utbildning avseende användning av datorprogram; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; undervisning/utbildning avseende tillämpning av programvara; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; utbildning i filosofi; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för högre utbildning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2939293 201204370 Vett & Watt Registreringen publicerad 2012-10-19