Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Konsumentprisindex

Räkna på inflationen

KPI står för konsumentprisindex och är det mest använda måttet för prisutveckling.
Vill du veta hur mycket 100 kronor från 1930 motsvarar i dagens penningvärde?
Med sökfunktionen nedan kan du räkna både framåt och bakåt i tiden.

Jag vill veta hur mycket kr.
motsvarade