Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

TM Media AB

Orgnr: 556787-7286
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 411 1 839 6 273
Rörelseresultat 728 212 406
Resultat efter finansnetto 727 210 405
Resultat före skatt - - -
Årets resultat 557 113 213
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - -
S:a anläggningstillgångar 128 53 55
S:a kortfristiga fordringar - - -
S:a omsättningstillgångar 1 806 779 1 014
S:a tillgångar 1 934 832 1 069
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100
S:a eget kapital 746 299 313
S:a obeskattade reserver 125 161 107
S:a avsättningar - - -
S:a långfristiga skulder - - -
S:a kortfristiga skulder 1 063 372 649
S:a eget kapital och skulder 1 934 832 1 069
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet % 169,90 % 209,41 % 156,24 %
Vinstmarginal % 13,47 % 11,53 % 6,47 %
Soliditet % 43,23 % 49,87 % 36,49 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 10 3 13
Löner till styrelse och VD - - -
Varav tantiem/bonus - - -
Löner till övriga 2 683 777 2 747
Varav resultatlön - - -
Sociala kostnader 775 240 752
Utdelning till aktieägare 640 110 127
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000