Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STOCKHOLMS PUMPSERVICE AB

Orgnr: 556211-4925
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 671 5 314 5 396 5 321
Rörelseresultat - 51 - 28 599 210
Resultat efter finansnetto - 53 - 29 595 203
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 25 - 29 125 203
Balansräkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 677 668 605 550
S:a anläggningstillgångar 102 155 41 58
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 585 1 749 2 567 2 066
S:a tillgångar 1 687 1 904 2 608 2 125
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300 300
S:a bundet eget kapital 337 337 337 337
S:a eget kapital 709 733 763 637
S:a obeskattade reserver - 28 28 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 486 486 547 593
S:a kortfristiga skulder 492 656 1 270 894
S:a eget kapital och skulder 1 687 1 904 2 608 2 125
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet % 184,55 % 164,79 % 154,49 % 169,57 %
Vinstmarginal % -1,07 % -0,47 % 11,16 % 3,95 %
Soliditet % 42,03 % 39,56 % 30,03 % 29,98 %
Noter (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 7 7 6 5
Löner till styrelse och VD 779 783 671 702
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 659 653 594 1 323
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 486 447 419 448
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 300 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 3 000
Lägsta antal
Högsta antal