Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Projekt Mosjön AB

Orgnr: 556551-4626
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 105 2 346 4 907 3 238
Rörelseresultat - 10 - 81 6 236
Resultat efter finansnetto - 104 - 144 1 230
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 104 - 107 1 169
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 6 018 4 457 3 476 3 684
S:a anläggningstillgångar 71 91 1 248 211
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 6 673 6 233 4 570 3 942
S:a tillgångar 6 744 6 324 5 817 4 153
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 120 120 120 120
S:a eget kapital 205 309 312 310
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 2 000 2 000 - -
S:a kortfristiga skulder 4 538 4 015 5 506 3 843
S:a eget kapital och skulder 6 744 6 324 5 817 4 153
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 14,43 % 44,23 % 19,87 % 6,71 %
Vinstmarginal % -0,81 % -3,45 % 0,12 % 7,29 %
Soliditet % 3,04 % 4,89 % 5,36 % 7,46 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 1 185 1 299 1 399 1 475
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 429 479 500 560
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal