Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

PROJEKT MOSJÖN AB

Orgnr: 556551-4626
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 133 1 105 2 346 4 907
Rörelseresultat 105 - 10 - 81 6
Resultat efter finansnetto 16 - 104 - 144 1
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 16 - 104 - 107 1
Balansräkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5 120 6 018 4 457 3 476
S:a anläggningstillgångar 52 71 91 1 248
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 5 858 6 673 6 233 4 570
S:a tillgångar 5 910 6 744 6 324 5 817
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 120 120 120 120
S:a eget kapital 221 205 309 312
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000 -
S:a kortfristiga skulder 3 689 4 538 4 015 5 506
S:a eget kapital och skulder 5 910 6 744 6 324 5 817
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet % 20,01 % 14,43 % 44,23 % 19,87 %
Vinstmarginal % 3,42 % -0,81 % -3,45 % 0,12 %
Soliditet % 3,74 % 3,04 % 4,89 % 5,36 %
Noter (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 3 5 5 5
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 898 1 185 1 299 1 399
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 332 429 479 500
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal