Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

BROSTRÖMS LANTBRUK AB

Orgnr: 556672-7110
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 605 6 031 5 771 5 679
Rörelseresultat - 96 307 140 - 192
Resultat efter finansnetto - 215 102 73 - 239
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 79 79 57 94
Balansräkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 3 042 3 233 3 079 2 748
S:a anläggningstillgångar 2 747 3 167 3 308 2 434
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 4 375 4 628 4 275 4 555
S:a tillgångar 7 123 7 795 7 583 6 988
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 1 585 1 506 1 427 1 370
S:a obeskattade reserver 258 558 558 558
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 3 927 4 366 4 036 3 848
S:a kortfristiga skulder 1 353 1 365 1 562 1 212
S:a eget kapital och skulder 7 123 7 795 7 583 6 988
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet % 98,52 % 102,20 % 76,57 % 149,09 %
Vinstmarginal % -1,68 % 5,12 % 2,43 % -3,38 %
Soliditet % 24,86 % 24,47 % 24,12 % 25,35 %
Noter (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 4 4 5 5
Löner till styrelse och VD - - 395 255
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 1 176 1 234 1 491 1 423
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 370 431 585 489
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 500 1100 1100 1100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 514 600 600

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal