Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Broströms Lantbruk AB

Orgnr: 556672-7110
Årsredovisning 2013-01-01 till 2013-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 031 5 771 5 679 5 064
Rörelseresultat 307 140 - 192 28
Resultat efter finansnetto 102 73 - 239 - 69
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 79 57 94 132
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 3 233 3 079 2 748 2 743
S:a anläggningstillgångar 3 167 3 308 2 434 1 454
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 4 628 4 275 4 555 4 442
S:a tillgångar 7 795 7 583 6 988 5 896
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 1 506 1 427 1 370 1 277
S:a obeskattade reserver 558 558 558 915
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 4 366 4 036 3 848 2 909
S:a kortfristiga skulder 1 365 1 562 1 212 796
S:a eget kapital och skulder 7 795 7 583 6 988 5 896
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 102,20 % 76,57 % 149,09 % 213,44 %
Vinstmarginal % 5,12 % 2,43 % -3,38 % 0,61 %
Soliditet % 24,47 % 24,12 % 25,35 % 32,83 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 4 5 5 5
Löner till styrelse och VD - 395 255 368
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 1 234 1 491 1 423 1 282
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 431 585 489 439
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 1100 1100 1100 1100
Utnyttjad checkräkningskredit 514 600 600 600

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal